Vanliga frågor

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor. Om du ändå inte hittar svaret på din fråga, kontakta vår kundtjänst.

Verkkopuntari passar dig om du upplever att du behöver ändra dina levnadsvanor, du är redo att övergå från ord till handlingar, du är tillräckligt teknikpositiv och har tid för att arbeta på webben.

Du behöver en enhet för att delta och en internetanslutning. Man kan också delta med en mobil enhet.

En tillräckligt stabil livssituation är till fördel, eftersom webbkursen kräver tid. . Å andra sidan kan även en liten förändring i vardagen sätta igång en god cirkel.

Observera att du för att få till stånd förändringar med stöd av Verkkopuntari-programmet behöver förbinda dig till både livsstilsförändringen och webbdeltagandet. Webbdeltagande innebär till exempel att man bekantar sig med innehållet som öppnas varje vecka och funderar på uppgifter som stöder förändringen, ensam och/eller tillsammans med handledaren.

Gruppmedlemmarna har dessutom möjlighet att föra gruppdiskussioner för att få kamratstöd.

I Verkkopuntari är handledarna yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (till exempel näringsterapeuter, hälsovårdare, sjukskötare, fysioterapeuter) samt även idrottsinstruktörer som handledarpar. Materialet grundar sig på forskningsdata. I Verkkopuntari ställer deltagarna realistiska mål och gör upp en ändringsplan.

Verkkopuntari är ett ettårigt program vars huvudteman är näring, motion, resurser och vila.

Deltagandet är webbaserat, men innehåller också möten med handledaren. Möten hålls i början efter fem veckor, tolv veckor och ett år. Antalet möten kan enligt överenskommelse vara fler, beroende på deltagarens behov och handledarens resurser. De som deltar i grupperna träffas också tillsammans med sin grupp.

Mötena genomförs antingen ansikte mot ansikte, per telefon eller via videoförbindelse.

Nytt innehåll öppnas i Verkkopuntari i 11 veckor. Det innehåller information och uppgifter som stöd för livsstilsförändringen och motivationen, motions- och länktips och en frivillig veckouppgift.

Deltagarna har möjlighet att föra diskussioner över webben i skriftligt format med sin handledare under de första 12 veckorna.

Efter den handledda fasen börjar underhållsfasen, varefter deltagaren varje vecka får en utmaning till sin e-post enligt månadstema som stöder förändringen.

Beroende på handledaren är det också möjligt att inkludera annan verksamhet i Verkkopuntaris grundinnehåll.

Kontakta handledaren om det i ditt område finns en grupp som startar Verkkopuntari-projektet.

Om du inte känner till coachningar som inleds i ditt område kan du kontakta kontaktpersonen i ditt område eller Satakunnan Sydänpiiri per e-post verkkopuntari@sydan.fi eller per telefon 050 342 8945.

Avgifterna beror på den lokala arrangören som kan ta ut deltagaravgiften. Verkkopuntari-coachningarna inom den offentliga sektorn är ofta avgiftsfria eller så har en nominell deltagaravgift tagits ut för dem. Eventuella avgifter kan kontrolleras genom att kontakta arrangören, till exempel den egna hälsocentralen.

Satakunnan Sydänpiiri tillhandahåller tekniskt stöd från måndag till torsdag klockan 9–15 per telefon, tfn 050 342 8945 eller per e-post verkkopuntari@sydan.fi

När ett Verkkopuntari-användarnamn för första gången skapas för användaren får hen en inloggningslänk till Verkkopuntari till sin e-post.

Om du redan har ett användarnamn, gå till www.verkkopuntari.fi och klicka på inloggningsknappen uppe till höger. När du är på inloggningssidan kan du be om att byta lösenord under ”glömde du ditt lösenord”. Du får anvisningar per e-post.

Om du inte har fått e-post eller om du inte är säker om du redan har fått ett användarnamn, kontakta Verkkopuntari-teamet antingen per e-post verkkopuntari@sydan.fi eller per telefon 050 342 8945.

Verksamheten kan inledas när minst en handledare har tagit del av introduktionen och organisationen har fattat ett beslut om att inleda verksamheten.

Handledaren kontaktar Satakunnan Sydänpiiri för att komma överens om när kursen öppnas för användarna.

Verkkopuntari kan användas avgiftsfritt av yrkesutbildade.

Satakunnan Sydänpiiri har fått verksamhetsunderstöd från social- och hälsovårdsorganisationernas understödscentral STEA, som gör att användningen av Verkkopuntari även i fortsättningen är avgiftsfri.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (hälsovårdare, sjukskötare, näringsterapeut, fysioterapeut eller motsvarande) kan bli Verkkopuntari-handledare efter att ha deltagit i Verkkopuntari-introduktionen. Introduktionen varar i 4 timmar och du kan få mer information på verkkopuntari@sydan.fi eller per telefon 050 342 8945.

Om man inte ännu har fått introduktion kan man vara hjälpledare under en kurs med en handledare som deltagit i introduktionen. Även idrottsinstruktörer kan vara handledare, varvid handledar-motparter från hälso- och sjukvården rekommenderas.

Verkkopuntari har utvecklats av Satakunnan Sydänpiiri.

Satakunnan Sydänpiiri är Verkkopuntaris nationella utvecklare, administratör och erbjuder stöd för både handledare och deltagare. Satakunnan Sydänpiiri ordnar introduktion och nätverksträffar för handledare.

Skip to content