OmaVerkkopuntari

Vill du ha stöd för hälsosamma levnadsvanor och viktkontroll utan handledare?

Kom med i OmaVerkkopuntari,
ett program för stöd till bestående livsstilsförändringar och viktkontroll.

Huvudteman är näring, motion, resurser och vila.

Häng med!

Ta steget mot ett holistiskt välbefinnande.
Nätcoachingen är avgiftsfri och tillgänglig direkt.

OmaVerkkopuntari är tillsvidare tillgänlig på finska.

Skeden i OmaVerkkopuntari

Svenska OmaVerkkopuntari

Vanliga frågor

För vem passar OmaVerkkopuntari och vad förutsätts av deltagaren?

OmaVerkkopuntari passar dig om du känner ett behov av att ändra dina levnadsvanor, är beredd att gå från ord till handling, är tillräckligt positiv till teknik och har tid för självständigt arbete på nätet.

Du behöver en enhet för att delta och en internetanslutning. Man kan också delta med en mobil enhet.

En tillräckligt stabil livssituation är till fördel, eftersom webbkursen kräver tid. . Å andra sidan kan även en liten förändring i vardagen sätta igång en god cirkel.

Observera att för att få till stånd förändringar med stöd av programmet OmaVerkkopuntari krävs att du dedikerar dig till både en livsstilsförändring och självständigt deltagande på nätet. Att delta på nätet innebär till exempel att veckovis bekanta sig med nya innehåll och reflektera över uppgifter som stödjer förändringar.

Vad ingår i OmaVerkkopuntari?

OmaVerkkopuntari är ett årsprogram vars huvudteman är näring, motion, resurser och vila. Deltagandet sker på nätet

Under OmaVerkkopuntaris 11 veckors inledningsfas öppnas veckovis nytt innehåll som innehåller information och uppgifter för att stödja livsstilsförändringar och motivation, motion och tips om olika länkar.

Efter inledningsfasen börjar underhållsfasen, varefter deltagaren varje vecka får en månatlig utmaning med ett tema som stödjer en förändring.

Hur mycket kostar det att delta i OmaVerkkopuntari?

Att delta är avgiftsfritt. OmaVerkkopuntaris administratör Satakunnan sydänpiiri ry upprätthåller programmet med hjälp av verksamhetsbidrag från social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.


Eller behöver du stöd av en handledare?

Om du känner att du skulle dra mer nytta av Verkkopuntari med en handledare inblandad, gå vidare för att läsa mer via knappen nedan.

Skip to content