Verkkopuntari för organisationer

Satakunnan Sydänpiiri stöder den offentliga sektorns uppgift att stöda befolkningens hälsa och välbefinnande genom att tillhandahålla Verkkopuntari-verktyget, dess underhåll och stöd för programmets användning för livsstilshandledningen.

Verkkopuntari är Satakunnan Sydänpiiris program som utvecklats med stöd av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA under åren 2011–2021. Från 2022 upprätthåller Sydänpiiri programmet med hjälp av STEA:s riktade verksamhetsbidrag.

Se Verkkopuntaris presentationsvideo för handledare

Verkkopuntari är tills vidare avgiftsfri

Från och med 2022 upprätthåller Sydänpiiri programmet med hjälp av STEA:s riktade verksamhetsunderstöd.. I och med understödet är användningen av Verkkopuntari avgiftsfri för alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Avgiftsfriheten gäller både introduktioner och kurser.

Organisationer kan inleda verksamheten när minst en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som agerar som handledare har tagit del av introduktionen och organisationen har fattat ett beslut om att inleda verksamheten.

Forskningsdata

Den vid Östra Finlands universitet publicerade doktorsavhandlingen (Puska, 2023) påvisar att en intervention där professionell handledning, gruppträffar på plats samt stöd via nätet kombineras lämpar sig för livsstilshandledning.

Verkkopuntari var en intervention i Åbo universitets studie SydänPORTAAT. Enligt resultatet av real life-undersökningen som publicerades i tidningen Yleislääkäri 1/2021 var den traditionella viktkontrollgruppen och den webbaserade gruppen lika effektiva.

Lämpar sig för olika målgrupper

Verkkopuntari kan utnyttjas i stor utsträckning i vuxnas livsstilshandledning och lämpar sig för många målgrupper, till exempel personer som lider av diabetes typ 2 eller sömnapné. En viktig målgrupp redan i förebyggande syfte är till exempel föräldrar till barn i rådgivningsåldern. Dessutom har Verkkopuntari också använts inom företagshälsovården, som stöd för fertilitetsbehandlingar, i studerandehälsovården, handledningen av personer utanför arbetslivet samt i samarbete med motionsrådgivningen.

Utifrån Verkkopuntari har man utvecklat program för allmän handledning i levnadsvanor och viktkontroll samt livsstilshandledning under graviditeten.

Handledningen kan genomförs individuellt eller i grupp.

Tillsammans mot bestående förändringar

Satakunnan Sydänpiiri har gjort en modellering av samarbetet i anslutning till livsstilshandledningen som beskriver olika aktörers roller och funktioner i anslutning till Verkkopuntari-verksamheten.

Skip to content