Handledd Verkkopuntari

I den handledda nätcoachingen ingår stöd av en egen handledare. Du kan genomföra den handledda Verkkopuntari i grupp eller individuellt.

Gruppcoaching

Du deltar i gruppcoachingen tillsammans med din egen grupp Även om verksamheten är gruppbaserad har deltagarna samtidigt möjlighet till individuell handledning via nätet.

Under gruppcoachingen träffas gruppen och deras handledare enligt överenskommelse. Vissa grupper träffas helt på distans medan andra grupper även träffas ansikte mot ansikte.

Individuell coaching

I den individuella coachingen deltar deltagaren och en handledare. I den individuella coachingen finns det möjlighet till handledning via nätet.

I den individuella coachingen kommer deltagaren och handledaren överens tillsammans om mötena sker på distans eller om det även ingår möten ansikte mot ansikte.

Väg (grupper)

Förloppet i gruppcoaching

Förutom nätmaterialet innehåller gruppcoachningen också möjlighet till individuella handledningssamtal och kamratstöd inom gruppen.

Den individuella coachingens förlopp

I den individuella coachingen deltar förutom deltagaren även en handledare.

Häng med!

Se om det finns Verkkopuntari-verksamhet i ditt område.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med den handledda Verkkopuntari?

I den handledda Verkkopuntari har du möjlighet till individuella handledningssamtal samt till individuell coaching eller gruppcoaching.

Individuell handledning kan hjälpa dig att granska din egen situation och kan spela en viktig roll i att stödja lyckade livsstilsförändringar.

I gruppbaserad verksamhet har du också möjlighet att få stöd av gruppen.

Vad är skillnaden mellan individuell coaching och OmaVerkkopuntari?

Den handledda Verkkopuntaris individuella coaching innehåller möjligheten till individuell handledning. Individuell coaching förutsätter att du känner till en yrkesutbildad person som erbjuder Verkkopuntari-handledning. 

OmaVerkkopuntari (på finska) äger rum på nätet utan en handledare. Du kan börja med OmaVerkkopuntari på egen hand. 

Fler vanliga frågor hittar du här.

Skip to content