Verktyg för livsstilshandledning

Verkkopuntari är ett digitalt verktyg för handledning i levnadsvanor och viktkontroll för yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården samt idrottsinstruktörer. Handledningen kan genomföras antingen individuellt eller i grupp.

Anslut dig till de över 900 Verkkopuntari-handledarna som utbildats runt om i Finland.

I Verkkopuntari finns färdigt material som grundar sig på forskningsdata, och som handledare kan du fokusera på det viktiga, dvs. själva handledningen. I Verkkopuntari-handledningen betonas lösningsorienterade och motiverande metoder.

Verkkopuntari kan utnyttjas i stor utsträckning i vuxnas livsstilshandledning och lämpar sig för många målgrupper, till exempel personer som lider av diabetes typ 2 eller sömnapné. En viktig målgrupp redan i förebyggande syfte är till exempel föräldrar till barn i rådgivningsåldern.

Handledarnas introduktion

Satakunnan Sydänpiiri hjälper, stöder och ger yrkesutbildade introduktion i användningen av Verkkopuntari. Introduktion i programmet (4 h) ges med hjälp av Teams. I introduktionen gör du dig förtrogen med Verkkopuntari och lär dig använda programmet. Du får information om hur du startar Verkkopuntari-kursen och stöd för att agera som webbhandledare. Dessutom får du tillgång till det multiprofessionellt utarbetade handledningsmaterialet.

Organisationer kan inleda verksamheten när minst en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som agerar som handledare har tagit del av introduktionen och organisationen har fattat ett beslut om att inleda verksamheten.

Stöd och möten för handledare

Satakunnan Sydänpiiri erbjuder handledarna stöd för att inleda verksamheten och hjälper handledarna att bilda nätverk med varandra. För Verkkopuntari-handledarna ordnas till exempel regelbundna distansmöten, där man utbyter nyheter och erfarenheter av webbhandledningen samt får information om aktuella frågor.

Skip to content