Tillsammans mot bestående förändringar

Verkkopuntari är ett program som stöd för viktkontroll och bestående livsstilsförändringar. Du kan delta oberoende av tid och plats när det passar dig bäst.

Mångsidigt innehåll

Verkkopuntari har utvecklats sektorsövergripande i samarbete mellan kunder och experter inom motion, kost, medicin, psykologi, kommunikation och datateknik. Materialen grundar sig på forskningsdata.

Verkkopuntari innehåller grupp- och individuell handledning som betonar resursorientering och stärkande av förtroendet för ens förmågor. I handledningen strävar man efter att synliggöra styrkor och framgångar, på vilka det också är lättare att bygga den kommande förändringen. Handledaren är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Närmöten stöder deltagandet och kontakten genomförs enligt överenskommelse med handledaren, även på distans vid behov.

Med dig hela vägen

Det ettåriga programmet är indelat i en 12 veckor lång handledd fas och en därpå följande underhållsfas. Under den handledda fasen öppnas nytt material, nya uppgifter och test varje vecka som baserar sig på forskningsdata. I underhållsfasen får man stöd av veckoutmaningar som genomförs på eget initiativ. Under programmet kan man också använda olika uppföljningstabeller för att följa upp bland annat motivationen, motionen, vikten, sömnen och styrkorna.

Forskningsdata

Vid Östra Finlands universitet pågår Arja Puskas utvärderingsstudie av Verkkopuntari.

Verkkopuntari var en intervention i Åbo universitets studie SydänPORTAAT. Enligt resultatet av real life-undersökningen som publicerades i tidningen Yleislääkäri 1/2021 var den traditionella viktkontrollgruppen och den webbaserade gruppen lika effektiva.

Ta i bruk Verkkopuntari som stöd för din livsstilsförändring.

Skip to content