Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§ Laatimispäivämäärä 1.3.2018

 1. Rekisterin pitäjä
  Satakunnan Sydänpiiri ry Antinkatu 9 b 26 28100 Pori 02-6411406 toimisto.satakunta@sydan.fi
  Rekisteri sijaitsee verkkosivustolla https://www.verkkopuntari.fi
 2. Rekisteriasioita vastaava henkilö
  Susanna Lehtimäki Satakunnan Sydänpiiri ry, Antinkatu 9 b 26, 28100 Pori puh. 044-7347300
  susanna.lehtimaki@sydan.fi
 3. Tietosuojavastaava
  Susanna Lehtimäki Satakunnan Sydänpiiri ry, Antinkatu 9 b 26, 28100 Pori, 044-7347300,
  susanna.lehtimaki@sydan.fi
 4. Rekisterin nimi ja käytettävät tietojärjestelmät
  Verkkopuntari, painonhallintaan liittyvä verkkoympäristö, joka mahdollistaa elintapaohjausohjelmaan
  osallistumisen (asiakas, osallistuja) ja sen ohjaamisen (terveydenhuollon ammattilainen)
  verkkoympäristössä / WordPress
 5. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterillä suojataan Verkkopuntari-alustan sisältö ulkopuolisilta kävijöiltä ja mahdollistetaan alustan
  käyttö elintapaohjaukseen siihen rekisteröityneille. Verkkopuntarin seurantatyökalut vaativat
  yksilötunnuksen sivustolle. Verkkoalusta on internetissä, eikä sisälly potilastietojärjestelmään.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot käyttäjistä: Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite,
  salasana (salattu), seurantatiedot (paino, liikunta, motivaatiotaso).
  Rekisteröity käyttäjä voi itse lisätä, muuttaa tai poistaa seuraavia tietoja:
  • salasana (ei voi poistaa, mutta voi vaihtaa milloin tahansa)
  • sähköpostiosoite (ei voi poistaa, mutta voi vaihtaa milloin tahansa)
  • seurantatiedot
  Verkkoalustan henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa rekisteröitynyt käyttäjä voi antaa ohjaajalle
  itsestään haluamaansa tietoa. Rekisteröity vastaa itse antamistaan tiedoista. Ohjauskeskustelu toteutetaan
  verkkokeskusteluna. Viestit asiakkaan ja Verkkopuntariohjaajan välillä suojataan SSL-suojauksella. Osallistujat käyttävät
  palvelua vapaaehtoisesti.
  Käyttäjien toiminnasta tallentuu lokitietoja, mikäli kirjautumisen yhteydessä on ongelmia. Nämä lokitiedot
  ovat ainoastaan ylläpitäjän käytettävissä.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja voi kertyä rekisterinpitäjän omassa toiminnassa, niitä voidaan saada rekisteröidyltä itseltään tai
  ryhmien ohjaajilta (terveydenhuollon ammattilaiset). Kurssille osallistuminen edellyttää, että osallistuja
  antaa rekisteröitymistä varten suostumuksen ohjaajalle luovuttaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa
  rekisterinpitäjälle.
  Käyttäjätunnusten aktivointi edellyttää, että osallistuja kirjautuessaan hyväksyy tietojensa rekisteröinnin.
  Terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat tarvittaessa kirjata organisaationsa potilastietojärjestelmään
  asiakasta koskevaa tietoa. Tämä toiminta ei ole osa tätä rekisteriä.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käsittelevillä henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.
  Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan hyödyntää
  tutkimustyössä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjä on itse vastuussa
  käyttäjätunnuksesta sekä salasanasta, ja siitä ettei luovuta niitä ulkopuolisille. Käyttäjärekisteriä pääsevät
  käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt, Satakunnan sydänpiiristä, järjestelmän toimittaja sekä
  ohjaajina toimivat terveydenhuollon ammattilaiset omien ohjattaviensa osalta. Rekisterin käyttäjillä on
  salassapitovelvollisuus.
 10. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyt pystyvät tarkasteleman itseään koskevia tietoja koska tahansa kirjautumalla alustalle omilla
  tunnuksilla. Ohjattavalla on mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat tiedot ohjaajalta.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ottamalla yhteyttä ohjaajaan tai Satakunnan
  sydänpiiriin.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisteritiedot säilytetään vuoden ajan ohjauksen käynnistymisen jälkeen, tämän jälkeen tiedot hävitetään.
  Rekisteröidyllä on oikeus:
  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää
  kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa
  suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen
  peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle
 13. Sivuston tekniikan tekemä tiedonkeruu
  Evästeet
  Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko
  selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.
  Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi.
  Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat
  vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään
  kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
  Muilta sivuilta upotettu sisältö
  Tämä sivusto voi sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta
  tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen
  sivustolla.
  Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen
  seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien
  vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

  Analytiikka
  Sivusto kerää anonyymia tietoa käyttäjistä Google Analytics -palvelun avulla käyttäen.
Skip to content