Yhdessä kohti pysyviä muutoksia

Verkkopuntari on ohjelma painonhallinnan ja pysyvien elintapamuutosten tueksi. Osallistua voi ajasta ja paikasta riippumatta, silloin kun se itselle parhaiten sopii.

Monipuolinen sisältö

Verkkopuntari on kehitetty monialaisesti yhteistyössä asiakkaiden, liikunnan, ravitsemuksen, lääketieteen, psykologian, viestinnän ja tietotekniikan ammattilaisten kanssa.  Materiaalit perustuvat tutkittuun tietoon.

Ohjatussa Verkkopuntarissa on tarjolla ryhmä- ja yksilövalmennusta, jossa korostuu voimavaralähtöisyys ja pystyvyyden tunteen vahvistaminen. Ohjauksessa pyritään tekemään näkyväksi vahvuudet ja onnistumiset, joiden päälle myös tulevaa muutosta on helpompi rakentaa. Ohjaajana toimii terveydenhuollon tai liikunta-alan ammattilainen. Osallistumista tukevat lähitapaamiset ja yhteydenpito toteutetaan ohjaajan kanssa sovitulla tavalla, tilanteen mukaan myös etäohjauksena. 

Ohjatun Verkkopuntarin sisältö on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

Ohjatun Verkkopuntarin rinnalla on kehitetty täysin itsenäiseen osallistumiseen soveltuva OmaVerkkopuntari, jota käydään läpi ilman ohjaajaa.  

Mukanasi koko matkan

Vuoden ohjelma jakautuu 12 viikon ohjattuun vaiheeseen ja sen jälkeen käynnistyvään ylläpitovaiheeseen. Ohjatun vaiheen aikana ohjelmassa aukeaa joka viikko uutta, tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia, tehtäviä ja testejä. Ylläpitovaiheessa tukea saa omaehtoisesti toteutettavista viikkohaasteista.  Ohjelman aikana ovat hyödynnettävissä myös erilaiset seurantataulukot muun muassa motivaation, liikkumisen, painon, unen ja vahvuuksien seurantaan.

Tutkittua tietoa

Itä-Suomen yliopistossa toteutettu arviointitutkimus (Puska, 2023) osoitti, että interventio, jossa yhdistyy ammattilaisen verkko-ohjaus, kasvokkaiset ryhmätapaamiset ja verkossa saatu tuki, soveltuu
käytettäväksi väestön elintapojen muutokseen tähtäävässä työssä.

Verkkopuntari oli Turun yliopiston SydänPORTAAT -tutkimuksessa interventiona.  Yleislääkäri-lehdessä 1/2021  julkaistun, real life -tutkimuksen tuloksen mukaan perinteinen painonhallintaryhmä ja verkkoryhmä olivat yhtä toimivia.

Ota Verkkopuntari elintapamuutoksen tueksi.

Skip to content