Verkkopuntari organisaatioille

Satakunnan Sydänpiiri tukee julkisen sektorin tehtävää tukea väestön terveyttä ja hyvinvointia tarjoamalla elintapaohjaukseen Verkkopuntari-työkalun, sen ylläpidon ja tukea ohjelman käyttöön.

Verkkopuntari on Satakunnan sydänpiirin kehittämä ohjelma, jota on kehitetty sosiaali-
ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tuella vuosina 2011-2021. Vuodesta 2022 alkaen Sydänpiiri ylläpitää ohjelmaa STEA:n kohdennetun toiminta-avustuksen avulla.

Katso Verkkopuntarin esittelyvideo ohjaajille

Verkkopuntari on maksuton vuonna 2022–2023

Satakunnan Sydänpiiri on saanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:lta kohdennetun toiminta-avustuksen vuosille 2022–2023. Avustuksen myötä Verkkopuntarin käyttö on maksutonta kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Maksuttomuus koskee sekä perehdytyksiä että kursseja.

Organisaatiot voivat käynnistää toiminnan, kun vähintään yksi ohjaajana toimiva terveydenhuollon ammattilainen on osallistunut perehdytykseen ja organisaatiossa on tehty päätös toiminnan käynnistämisestä.

Tutkittua tietoa

Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä Arja Puskan arviointitutkimus Verkkopuntarista. 

Verkkopuntari oli Turun yliopiston SydänPORTAAT -tutkimuksessa interventiona.  Yleislääkäri-lehdessä 1/2021  julkaistun, real life -tutkimuksen tuloksen mukaan perinteinen painonhallintaryhmä ja verkkoryhmä olivat yhtä tehokkaita.

Soveltuu eri kohderyhmille

Verkkopuntaria voi hyödyntää laajasti aikuisten elintapaohjauksessa ja se soveltuu monelle kohderyhmälle, esimerkiksi tyypin 2 diabetesta tai uniapneaa sairastaville. Tärkeänä kohderyhmänä jo ennaltaehkäisevässä mielessä ovat esimerkiksi neuvolaikäisten lasten vanhemmat. Lisäksi Verkkopuntaria on hyödennetty työterveyshuollossa, lapsettomuushoitojen tukena, opiskelijaterveydenhuollossa, työelämän ulkopuolella olevien ohjauksessa sekä yhteistyössä liikuntaneuvonnan kanssa.

Verkkopuntarista on kehitetty ohjelmat yleiseen elintapa- ja painonhallinnan ohjaukseen sekä raskausajan elintapaohjaukseen. 

Ohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Yhdessä kohti pysyviä muutoksia

Satakunnan sydänpiiri on tehnyt elintapaohjaukseen liittyvästä yhteistyöstä mallinnuksen, jossa on kuvattu eri tahojen roolit ja toiminnot Verkkopuntari-toimintaan liittyen.

Skip to content