Ohjattu Verkkopuntari

Ohjattuun verkkovalmennukseen sisältyy oman ohjaajan tuki. Ohjattua Verkkopuntaria voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilövalmennuksena. 

Ryhmävalmennus

Ryhmävalmennukseen osallistutaan oman ryhmän kanssa. Vaikka toiminta on ryhmämuotoista, osallistujilla on samanaikaisesti mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen verkon välityksellä.

Ryhmävalmennuksessa ryhmä tapaa toisensa ja ohjaajansa kanssa sovitusti. Osa ryhmistä toteutuu täysin etänä, osa ryhmistä tapaa myös kasvokkain.

Yksilövalmennus

Yksilövalmennuksessa on mukana osallistuja ja ohjaaja. Yksilövalmennuksessa on mahdollisuus ohjaukseen verkon välityksellä.

Yksilövalmennuksessa osallistuja ja ohjaaja sopivat yhdessä, toteutetaanko tapaamiset etänä vai sisältyykö osallistumiseen myös kasvokkain tapaamisia.
verkkopuntari-ryhmän_palvelupolku

Ryhmävalmennuksen kulku

Ryhmävalmennus sisältää verkkomateriaalin lisäksi myös mahdollisuuden yksilölliseen ohjauskeskusteluun ja ryhmän vertaistukeen.  

Yksilövalmennuksen kulku

Yksilövalmennuksessa Verkkopuntarissa on mukana osallistujan lisäksi ohjaaja. 

verkkopuntari_yksilön_palvelupolku

Tule mukaan!

Katso, onko alueellasi Verkkopuntari-toimintaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on ohjatun Verkkopuntarin hyöty?

Ohjatussa Verkkopuntarissa sinulla on mahdollisuus yksilölliseen ohjauskeskusteluun, sekä yksilö- tai ryhmävalmennuksessa. 

Yksilöllinen ohjaus voi auttaa tarkastelemaan omaa tilannetta ja voi olla tärkeässä roolissa tukemassa onnistuneita elintapamuutoksia.

Ryhmämuotoisessa toteutuksessa sinulla on myös mahdollisuus ryhmän tukeen.

Mitä eroa on yksilövalmennuksella ja OmaVerkkopuntarilla?

Verkkopuntarin ohjattuun yksilövalmennus sisältää mahdollisuuden yksilölliseen ohjaukseen. Yksilövalmennus edellyttää, että sinulla on tiedossa ammattilainen, joka tarjoaa Verkkopuntari-ohjausta. 

OmaVerkkopuntaria käydään läpi ilman ohjaajaa. OmaVerkkopuntarin voi aloittaa itsenäisesti. 

Lisää usein kysyttyjä kysymyksiä löydät täältä.

Skip to content