Työkalu elintapaohjaukseen

Verkkopuntari tarjoaa digitaalisen työvälineen elintapojen ja painonhallinnan ohjaukseen terveydenhuollon ammattilaisille ja liikunnanohjaajille. Ohjausta voit toteuttaa joko ryhmä- tai yksilövalmennuksena.

Liity mukaan yli 900 ympäri Suomen koulutetun Verkkopuntari-ohjaajan joukkoon.

Verkkopuntarissa osallistujien käytössä on valmis, tutkittuun tietoon perustuva materiaali, joten voit ohjaajana keskittyä tärkeimpään, eli itse ohjaukseen. Verkkopuntari-ohjauksessa painottuvat ratkaisukeskeiset ja osallistujia motivoivat menetelmät.  Materiaali on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Verkkopuntaria voi hyödyntää laajasti aikuisten elintapaohjauksessa ja se soveltuu monelle kohderyhmälle, esimerkiksi tyypin 2 diabetesta tai uniapneaa sairastaville. Tärkeänä kohderyhmänä jo ennaltaehkäisevässä mielessä ovat esimerkiksi neuvolaikäisten lasten vanhemmat.

Ohjaajien perehdytys

Satakunnan Sydänpiiri auttaa, tukee ja perehdyttää ammattilaiset Verkkopuntarin käyttöön. Ohjelmaan perehdytys (4 h) tapahtuu Teams-ohjelman avulla. Perehdytyksessä tutustut Verkkopuntari-ohjelmaan ja opettelet sen peruskäytön. Saat tietoa, miten käynnistät Verkkopuntari-kurssin sekä tukea verkko-ohjaajana toimimiseen, sekä käyttöösi moniammatillisesti laaditun, valmiin ohjausmateriaalin. 

Organisaatiot voivat käynnistää toiminnan, kun vähintään yksi ohjaajana toimiva terveydenhuollon ammattilainen on osallistunut perehdytykseen ja organisaatiossa on tehty päätös toiminnan käynnistämisestä.

Ohjaajien tuki ja tapaamiset

Satakunnan sydänpiiri tarjoaa ohjaajille tukea toiminnan käynnistämiseen ja ohjaajien keskinäiseen verkostoitumiseen. Verkkopuntari-ohjaajille järjestetään esimerkiksi säännöllisesti etätapaamisia, joissa vaihdetaan kuulumisia ja kokemuksia verkko-ohjaamisesta, sekä kuullaan ajankohtaisista asioista.

Skip to content