puolukka

Tietoa Verkkopuntarista

Tasokas sisältö

Verkkopuntari on kehitetty monialaisesti yhteistyössä asiakkaiden, liikunnan, ravitsemuksen, lääketieteen, psykologian, viestinnän ja tietotekniikan ammattilaisten kanssa. 

Ohjaus

Verkkopuntarissa ohjaaja tukee osallistujaa valmentavalla otteella ja auttaa osallistujaa tunnistamaan omat voimavaransa. Pysyvien elintapamuutosten tueksi, osallistujaa kannustetaan asettamaan realistiset tavoitteet ja tekemään muutossuunnitelma.  Motivaatiota tuetaan tekemällä näkyväksi pienetkin onnistumiset, sekä vahvistamalla “minä pystyn”-tunnetta.

Tutkittua tietoa

Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä Arja Puskan arviointitutkimus Verkkopuntarista. Verkkopuntari-ohjelma ohjaajien kokemana -tutkimusraportti

Lisäksi alustavissa, vielä julkaisemattomissa Verkkopuntari-ryhmiin osallistuneiden tutkimustuloksissa on viitteitä positiivisista, terveyttä edistävistä vaikutuksista.

Vuoden 2018 alussa käynnistyi yhteistyössä Turun yliopiston kanssa SydänPORTAAT -tutkimus, jossa Verkkopuntari on interventiona. Kyseisen real life -tutkimuksen tarkoituksena on tutkia muun muassa laihduttamisen vaikutuksia osallistujien kardiometabolisten (eli sydän- ja verisuonisairauksien sekä aineenvaihdunnanhäiriöiden) riskitekijöiden vähentymiseen, työkykyisyyteen ja elämänlaatuun.

Kiinnostunut ohjaamisesta?

Terveydenhuollon ammattilainen, liity mukaan yli 600 ympäri Suomen koulutetun Verkkopuntari-ohjaajan joukkoon! Ohjauksessa painottuvat ratkaisukeskeiset ja osallistujia motivoivat menetelmät. 

Maksuton perehdytys järjestetään Teams:in kautta. Perehdytys toteutetaan kahdessa 2 tunnin osassa.