Tillsammans mot bestående förändringar

Det ettåriga programmet är indelat i en 12 veckor lång handledd fas och en därpå följande underhållsfas. Under den handledda fasen öppnas nytt material, nya uppgifter och test varje vecka som baserar sig på forskningsdata.

HANDLEDNINGENS INNEHÅLL

Handledd fas

Idag är det en bra dag att börja.

Det lönar sig inte att försöka påskynda livsstilsförändringen. Du är på god väg mot bestående förändringar då du identifierar vilka förändringar som är viktiga och lämpliga för dig och då du fokuserar på realistiska mål och en ändringsplan.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Förändringar skapas i vardagliga handlingar
 • En flexibel inställning hjälper dig att lyckas
 • Genom att identifiera dina styrkor bekräftar du känslan: Jag kan!
 • När du känner att du kan så ökar sannolikheten för bestående förändringar
 • Fysisk aktivitet kan också vara aktivitet i vardagen
 • Vad skulle vara lättast för dig att börja med?

Lyckade förändringar i levnadsvanorna utgår från att du tror på dina egna förmågor. Du kan fatta beslut som påverkar din hälsa!

Förändringar sker inte av misstag. Det är viktigt att du ställer upp lämpliga, tydliga och tillgängliga mål.

I det här avsnittet stöder vi dig i att ställa upp dina mål och göra upp en plan. Det handlar om små beslut som skapar ändringar genom att upprepas gång på gång.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Dina levnadsvanor – hur du äter, motionerar och vilar – spelar roll
 • Dina val påverkas av många saker, till exempel inlärda vanor, miljön, andra människor och känslor
 • En god nattsömn och återhämtning stöder din ork
 • Konkreta mål hjälper dig att följa dina framsteg
 • Vid 5 och 11 veckor tar vi en återblick på hur din plan har fungerat och vid behov kan du redigera den

Matvanor är individuella. Man kan ha lärt sig dem redan vid matbordet i barndomen eller skaffat dem i olika livssituationer. Det är viktigt att man hittar modellen för att äta bra själv, i sitt eget liv. Hur vi äter inverkar till exempel avsevärt på vår alerthet och ork. Innan du bekantar dig med veckans innehåll, tänk på din situation och fundera på följande:

 • Vilka positiva sidor finns det i dina matvanor?
 • Upplever du att något behöver ändras?
 • Om du upplever att du behöver ändra på något eller hålla fast vid redan fungerande vanor, varför är det viktigt för dig?
 • Vad skulle vara lättast för dig att börja med?

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Det går att lära sig av sin egen viktkontrollhistoria
 • En regelbunden måltidsrytm förbättrar din ork
 • Tallriksmodellen ger mångsidighet i ätandet
 • Det är bra att äta merparten av dagens måltider före tidig kväll
 • Produkter med Hjärtmärket hjälper dig att göra hälsosammare val vid matinköp
 • Stress kan försvåra viktkontrollen – medan stresskontroll underlättar den

Redan med små förändringar kan du åstadkomma resultat.

Man kan röra på sig på många sätt, det finns inte ett enda sätt som är bra och rätt. Fysisk aktivitet är också annat än motion. Aktivitet i vardagen ackumuleras också genom så kallad smygmotion. Det viktiga är att du väljer ett sätt att röra på dig som är meningsfullt för dig.

När du har hittat ett meningsfullt sätt att röra på dig är det lättare att upprätthålla motionerandet även i fortsättningen.

Motion har många effekter som främjar hälsa och välbefinnande och stöder också genomförandet av andra livsstilsförändringar. Motion med lämplig effekt jämnar exempelvis ut hungersregleringen och hjälper dig skapa rytm i måltiderna. En meningsfull motionsform som ger tillfredsställelse och som lämpar sig för den egna konditionsnivån kan bli en naturlig del av vardagen och till och med något du fortsätter med under hela livet.

Har du hittat ett sätt att röra dig som du gillar?

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Fysisk aktivitet är mer än motion
 • Formerna för fysisk aktivitet kan variera i olika livssituationer
 • Motion kompletterar vardagsaktiviteten
 • Det lönar sig att bryta stillasittandet
 • Hinder för motionering
 • Hur är det enklast att komma i gång?
 • Enkät för att granska din aktivitet

Denna vecka granskar vi hur det går för dig och hur du kan stärka din inre motivation. I slutet kan du vid behov uppdatera ditt mål och planen för att uppnå det.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Människorna runt omkring oss kan påverka vår motivation
 • Vi är mer beredda att sträva efter sådant som är viktigt för oss
 • Det är viktigt att kunna påverka de vardagliga valen
 • Känslan Jag Kan! ökar möjligheterna att lyckas
 • Granskning av det egna målet

Ta hand om dig själv, för det spelar roll.

Under den här veckan går vi igenom de värden som påverkar hälsan, såsom kolesterol, blodsocker, blodtryck, viktindex och midjemått. Förhöjda värden känns nödvändigtvis inte i kroppen. De märker man bara vid mätning.

En bra sak är att vi med våra levnadsvanor kan påverka värdena och därigenom hälsan och välbefinnandet.

Effekterna av goda och dåliga val hopar sig under årens lopp. Även små val blir betydelsefulla när de görs flera dagar, veckor, månader och år i följd.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Vad berättar följande värden för dig: kolesterol, blodsocker, blodtryck, viktindex och midjemått?
 • Det är bra om du känner till dagsläget för dina hälsovärden så att du kan påverka dem i tid.

Med matrelation avses hur du förhåller dig till mat och ätande. Matrelationen är personlig och formas under hela ditt liv.

En god matrelation syns i en regelbunden måltidsrytm, tolerans och flexibilitet.

I en sund matrelation har maträtterna inte delats in i goda eller onda, förbjudna eller tillåtna, utan valen görs flexibelt.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Energiförbrukare och -laddare i den egna vardagen
 • Ätandet är förknippat med känslor och situationer som vi inte nödvändigtvis ens identifierar
 • En naturlig känsla av hunger och mättnad är en klok guide.
 • Sinnet producerar tankar hela tiden. Tankarna är inte alltid fakta.

På ett eller annat sätt är vi i växelverkan med omvärlden. Hur kan vi stärka våra egna resurser i ett samhälle som ibland ställer motstridiga förväntningar på oss?

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Medierna kan öka utseendepressen
 • Det finns metoder för att värna om kroppsnöjdheten
 • Det finns många olika typer av trendiga dieter
 • Fibrer fås endast från vegetabiliska produkter
 • En vardag som följer dina värderingar stöder ditt välbefinnande

Dagliga val är viktiga med tanke på din hälsa. Hälsosamma val stöder ditt övergripande välbefinnande och hjälper dig även med viktkontrollen.

Den här veckan lär du dig hur salt, socker och alkohol påverkar hälsan och viktkontrollen. Med små ändringar kan du göra din kost klart hälsosammare.

Kom ihåg att smaksinnet rätt enkelt vänjer sig vid nya smaker. När du smakar på smaker varje dag blir det snabbt en vana.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • För vuxna är rekommendationen för salt högst 5 g (knappt 1 tsk) per dag
 • Ett rikligt saltintag har samband med förhöjt blodtryck
 • Det lönar sig att använda socker i rimliga mängder
 • Överdriven alkoholkonsumtion har skadliga effekter på hälsan
 • Att dricka alkohol under måltiden dubblar lätt energimängden
 • Genom att släppa överdriven kontroll kan du gå mot bättre livshantering

Teet joka päivä terveyteesi vaikuttavia valintoja, joiden perusteeksi tarvitset tietoa. översättning på väg Koska terveyteen liittyvää tietoa on saatavilla paljon, on hyödyllistä, että opit tunnistamaan luotettavat tiedonlähteet. översättning på väg Allt är inte som det ser ut.

Det är lätt att få med sig socker-, fett- och saltbomber från affären, och produkter som heter ”light” är inte alltid hälsosammare. Förpackningsmärkningarna innehåller gott om nyttig information. När du handlar kom alltså ihåg att läsa produkternas näringsinnehåll på förpackningen. Du kanske blir överraskad.

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Från förpackningen lönar det sig att åtminstone kontrollera energi-, fett- och saltmängden
 • I marknadsföringen används hälsopåståenden för att ge konsumenten intrycket att produkten är hälsosam
 • Elintarvikkeiden valmistuksessa saa käyttää vain hyväksyttyjä lisäaineita översättning på väg
 • När man gör en förändring är det viktigt att ibland kunna stanna upp vid saker och känslor

Du har under resans gång fått många tips och bra information om hälsa och livsstilsförändringar. Hur långt du har kommit, det vet du bäst själv.

Du kan ha märkt att även små förändringar inverkar positivt på hur du mår. Din livsstilsförändring är på gång och du håller på att lära dig nyt.

Låt välmåendet föra dig framåt, njut och ta en belöning då du lyckas!

Sammanfattning av veckans innehåll:

 • Du lär dig nya vanor bara genom att öva.
 • En tillräckligt god kost, lagom med motion, högklassig sömn och stresskontroll är steg mot en bra vardag.
 • Du har gjort bra val för din hälsa, fortsätt på samma sätt!

Efter den handledda fasen inleds underhållsfasen, under vilken vi utmanar dig att varje vecka fundera på dina vanor i anslutning till hälsosamma levnadsvanor enligt ett tema som ändras varje månad.

Ta i bruk Verkkopuntari som stöd för din livsstilsförändring.

Skip to content