Tunteiden paino

nainen metsässä

Kokemukset ulkonäöstä ja muiden ihmisten kommenteista ja tuomitsevasta asenteesta vaikuttavat laihduttavan ihmisen elämään, kuten tutkija Hannele Harjunen tuo esiin. Harjunen kuvailee, kuinka tutkimusten mukaan ylipaino yhdistetään usein moraalittomaan elämäntapaan ja sitä pidetään itseaiheutettuna tilana, mikä tarjoaa oikeuden kritiikkiin. Tällaiset käsitykset ovat hyvin haitallisia. Esimerkiksi käsitykset hoikan ruumiin tuomasta sosiaalisesta hyväksynnästä voivat johtaa vaikeaan suhteeseen oman kehon kanssa.

On tärkeää ymmärtää, että painon kanssa kamppailemiseen liittyy usein paljon muutakin kuin terveyden tavoittelua. Yhteiskunnallinen ilmapiiri ylipainoa kohtaan on ollut tuomitseva ja kriittinen, ja tätä ilmapiiriä saatetaan perustella terveyden vaalimisella, vaikka siihen liittyy todellisuudessa asenteellisuutta ja leimaamista.

Viime aikoina noussut kehopositiivisuuden aate toimii vastareaktiona leimaavalle ja syrjivälle ilmapiirille. Kehopositiivisuutta kannattava Vaakakapina-liike julistaa manifestissaan oman kehon hyväksyntää ja rakastamista sekä syrjinnän lopettamista. Oman kehon arvostaminen on myös edellytys onnistuneelle elämäntapojen muutokselle, sillä kuka jaksaisi elää terveellisesti, jos ei arvosta kehoaan?

Tunteet ovat avainasemassa, kun tavoitellaan muutosta. Niitä ei voi sivuuttaa eikä niitä pidä mitätöidä. Paasaaminen liikunnasta ja terveellisestä ruokavaliosta voivat tuntua tietämättömän ihmisen sormien heristelyltä sen rinnalla, mitä painonsa kanssa kamppaillut on yhteiskunnallisen ilmapiirin ja muiden kritiikin takia saattanut kokea. Oikeus tulla kuulluksi ja olla omaan kehoonsa tyytyväinen kuuluvat jokaiselle.

Anna Weckström
Kirjoittaja on suomen kielen maisteriopiskelija / terveystiedon tutkimus

Harjunen, H., 2004: Lihavuus ja moraalinen paniikki. Yhteiskuntapolitiikka 69 s. 412–418.

Yle.fi 16.1.2018: Vaakakapina – kansanliike, joka mursi pikadieettien vallan

Kuva: Sydänliitto / Anna Kara

Skip to content